เสริมสุขภาพด้วย “เวย์โปรตีน” ดีจริงหรือ? : คลิป MU [by Mahidol]

เสริมสุขภาพด้วย “เวย์โปรตีน” ดีจริงหรือ? : คลิป MU [by Mahidol]

Read more เสริมสุขภาพด้วย “เวย์โปรตีน” ดีจริงหรือ? : คลิป MU [by Mahidol]

เสริมวิตามินอย่างไรให้เพียงพอต่อร่างกาย : คลิป MU [by Mahidol]

เสริมวิตามินอย่างไรให้เพียงพอต่อร่างกาย : คลิป MU [by Mahidol]

Read more เสริมวิตามินอย่างไรให้เพียงพอต่อร่างกาย : คลิป MU [by Mahidol]

Nutrition Education

Nutrition Education

FNP, that’s expanded food and nutrition education program and the family nutrition program are two programs run by extension that our national state and county partnerships. What they do is help families who are struggling financially to get both more knowledge and more skills to know what to feed their families better and then to …

Read more Nutrition Education

What Causes Fatigue?

What Causes Fatigue?

Let’s take a closer look at possible causes of cancer related fatigue. Like pain, there are many things that can cause fatigue. The 3 main causes are cancer, cancer treatment, and other health issues, some that may have existed before you had cancer. Cancer itself takes away from your normal energy stores in your body. …

Read more What Causes Fatigue?

What Happened When I Stopped Taking My Medication

What Happened When I Stopped Taking My Medication

Hello Brains! I forgot to pay my health insurance bills, so I couldn’t get my meds this month. Yes, I could’ve paid the hundreds of dollars out of my pocket, but that’s a lot of money! And besides, it’s just a couple of weeks. No big deal! I could do this! I’m How To ADHD! …

Read more What Happened When I Stopped Taking My Medication

BEEFCAKE: gay men and the body beautiful (UCL)

BEEFCAKE: gay men and the body beautiful (UCL)

Good evening, my name is Ben Campkin and I’m director of the UCL Urban Laboratory and it’s a great pleasure to welcome you all here this evening for tonight’s event, “BEEFCAKE: Gay Men and the Body Beautiful”, a panel discussion about gay men and body image. We had two main themes in mind when we …

Read more BEEFCAKE: gay men and the body beautiful (UCL)

Show Me Nutrition

Show Me Nutrition

NARRATOR: According to the Centers for Disease Control and Prevention, since 1980 the prevalence of overweight children ages six to eleven years has increased from 6.5 percent to 18.8 percent. In response to this alarming trend, schools are focusing more on teaching nutrition and physical activity, as well as implementing wellness policies and other requirements. …

Read more Show Me Nutrition

Nutrition and Health Through the Life Stages – Online short course

Nutrition and Health Through the Life Stages – Online short course

The course Nutrition and Health Through the Life Stages is for those with an interest in nutrition and the application of nutrition for health. It is aimed at those with a background in either clinical or biological science and is aimed at either health professionals, those working in a Healthcare setting, those working in a …

Read more Nutrition and Health Through the Life Stages – Online short course