കുട്ടികൾക്കായി 4 Quick & Easy Kids Snacks Recipes | Healthy Snacks For Kids

കുട്ടികൾക്കായി 4 Quick & Easy Kids Snacks Recipes | Healthy Snacks For Kids


hi namaskaram welcome to Malabar Kitchen 4 quick and easy healthy kids snacks recipes better choice for tiffin / lunch box for kids try it and share your feedback so lets get started water turmeric powder – 2 pinch salt – 2 pinch mix well let it boil potato cook well cooked well let it dry completely transfer to a tissue paper/ cotton cloth heat a pan ghee/ butter shallow fry add some more ghee flip it and fry it potato fries are ready to serve for your little ones 2 nd recipe banana – 1 ( steamed ) mash it well remove the seeds amritham podi ( 2 tbsp )) + milk ( 1/4 cup ) cooked well substitute with rice flour add the mix knead it well roll it heat a pan ghee / butter keep in low flame shallow fry flip it and cook both sides banana roll is ready now recipe no :3 butter( salted ) carrot – 1 ( grated ) saute it for 2 minutes salt as per need mix well then keep in low to medium flame close it and cook cooked well butter egg – 1 scramble it mix well transfer to a plate carrot egg snack ready now recipe :4 banana – 1 rice flour – 2 tbsp egg – 1 sugar – 1/2 tbsp ( optional ) mix well dip each banana slice heat a pan butter / ghee fry it low to medium flame close it with a lid and cook well flip it and cook banana fries are ready to serve now 4 types easy and health kids snacks / tiffin box snacks ready to serve now see you soon with another special take care bye bye

Comments

(3 Comments)

 • FathI'z World

  Inshallah njn try cheyyum

 • FathI'z World

  Njn കൂട്ടായി ട്ടോ thirichum varanam

 • carmel ouseph

  Ingane oru video cheythathinu thanks chechi…. variety aayittund.. njn try cheyam.. super chechi thank u….
  Kunju makkalkkulla recipes iniyum pretheekshikkunnu….. thank u👌👌👌

 • Your email address will not be published. Required fields are marked *